Sunday, January 12, 2020

Fix Lag Liên Quân Giảm Lag Bằng Map Mobile Legends Siêu Mượt , OPPO NEO 7 Chiến Siêu Ngon | HQT CHANNEL

HQT CHANNEL
🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V46  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA BẢN TRUNG - YẾU - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.

- Bản V46 Full ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Full Âm Thanh + Map 3v3 Giảm ĐH + Xoá Rung )


Link: Ấn Vào Để Tải

-------

- Bản V46 Trung ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Xoá Full Hiệu Ứng Màu Tím + Xoá Rung )


Link: Ấn Vào Để Tải

-------

- Bản V46 Siêu Yếu ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Xoá Iconskill + Xoá Dame + Xoá Hiệu Ứng Xuất Hiện Quái + Xoá Hiệu Ứng Quái Bắn )


Link: Ấn Vào Để Tải

------

- Các Bản Map FixLag Khác + Hướng Dẫn Cài Map Trên Kênh HQT Channel:


Link: Ấn Vào Để Xem

- File Hiệu Ứng Trang Bị Mới Nhất


Link: Ấn Vào Để Tải

- Iconskill:

- Hướng Dẫn Cài File Iconskill + Hiệu Ứng Trang Bị
- APP HQT Bosster ( Phụ Trợ Tăng Tốc GAME )
!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip 

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: