Wednesday, September 4, 2019

Hướng Dẫn Mod Map Và Tất Cả Map Fix Lag Liên Quân Mùa 11 Trên Kênh HQT CHANNEL | HQT LAG


👉  Hướng Dẫn Cài Đặt Map:

🔰 Map Fix Lag Mùa 12 Trên Kênh HQT CHANNEL ✓ Lấy Map Nhớ Ghi Nguồn + Dùng Link Gốc
Có Vài Map 2MB Chưa Giảm Dung Lượng AE Thông Cảm Nha

✓•Es Duyệt Tập Tin:
- Link: Ấn Vào Để Tải


❎ Hướng Dẫn Tải File ( Vượt Link Rút Gọn )
- Link: Ấn Vào Đây

---------

✓• Map Trắng Đen ( 1,1MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

---------

✓• Map Gốc Giảm Đồ Hoạ 70% ( 1,4MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

---------

✓• Map Trong Suốt ( 1MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

---------

✓• Map Xi Măng Xanh ( 2,5MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

---------

✓• Map Gốc Giảm Đồ Hoạ 20% ( 3MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

----------

✓• Map Xi Măng 3.0 ( 1MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

--------

✓• Map Xoá Hoạ Tiết - Giảm 99% ( 2,5MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

---------

✓• Map Màn Đêm Vô Tận ( 2,8MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

---------

✓• Map Xoá Tường ( 1,7MB )


- Link: Ấn Vào Để Tải

--------

🔰 Xem Thêm Các Map FixLag Đẹp Tại Đây:
- Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPar5xA_s6UjK1OmwAo3pZ15oduXVvgTl

🔰 Nghiêm Cấm Hành Vi Reup File - Review Nhớ Ghi Nguồn + Dùng Link Tải Gấp. Cấm Ăn Cắp Dưới Mọi Hình Thức

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: