Saturday, May 1, 2021

File Trợ Fix Lag Liên Quân Mùa 18 Mới Nhất - File Xoá Dame, Hiện Dame, Ổn Định FPS Cao • HQT Channel

FILE TRỢ FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 18

🔰 TỔNG HỢP FILE PHỤ TRỢ SS18 02/05 • HQT Channel

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 
1: HIỆN DAME SS18


- Link: TẠI ĐÂY
------

2: XOÁ DAME SS18


- Link: TẠI ĐÂY
-------

3: ICON SKILL SS18


- Link: TẠI ĐÂY
-------

4: HIỆU ỨNG TRANG BỊ + BỘC PHÁ


- Link: TẠI ĐÂY
-------

5: TỐI ƯU MUA TRANG BỊ ỔN ĐỊNH FPS


- Link: TẠI ĐÂY
-------

6: XOÁ TRỤ, GIẢM CHUYỂN ĐỘNG 


 - Link: TẠI ĐÂY
-------

7: XOÁ RUNG GAME SS18


 - Link: TẠI ĐÂY
--------
CREDIT ALL MAP BY : HQT CHANNEL
YOUTUBE CHANNEL: SUBSCRIBE
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: