Friday, June 26, 2020

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ MOD TẤT CẢ MAP FIX LAG SIÊU MƯỢT TRÊN KÊNH HQT CHANNEL - GIẢM LAG LIÊN QUÂN
🔰 TẤT CẢ CÁC MAP FIX LAG TRÊN KÊNH HQT CHANNEL

1: MAP GỐC GIẢM 80% ĐỒ HOẠ ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
------

2: MAP XI MĂNG ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

3: MAP MÀN ĐÊM VÔ TẬN ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

4: MAP TRONG SUỐT ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

5: MAP XI ĐA SẮC ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

6: MAP MÙA 2 ( 2MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

7: MAP XI MĂNG XANH ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

8: MAP MÀU ĐẤT ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

9: MAP XI MĂNG PRO ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

10: MAP GỐC GIẢM 50% ĐỒ HOẠ


- Link: TẠI ĐÂY
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: