Monday, February 17, 2020

FIX LAG FREE FIRE OB19 - 1.44.1 GIẢM LAG SIÊU MƯỢT, FIX 1 SỐ LỖI NHỎ, ĐỂ LẠI SKIN SÚNG | HQT LAG FREE FIRE

HQT LAG FREE FIRE
HÔM NAY 18/2 AE CHO PHÉP MÌNH DÙNG LINK RÚT GỌN NHÉ
🔰 PB 1.44.1 V12
- BẢN TRUNG: RAM 1,5-2GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Để Lại Ngôn Ngữ, Để Skin Súng,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN YẾU: RAM 1-1,5GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Skin NV, Để Skin Súng,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN SIÊU YẾU: RAM <1GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Xóa Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Nút Bên Trái, Xoá Skin NV, Xoá Full Chế Độ, Xóa Skin Súng,...)
 + Link: DOWNLOADPrevious Post
Next Post

post written by:

0 comments: