Tuesday, January 28, 2020

File OBB V3 Tối Ưu Hoá Siêu Mượt Hỗ Trợ Map Trong Suốt Full Mid | HQT CHANNEL

HQT CHANNEL
- FILE OBB LITE V3 ( Tối Ưu Sảnh Cực Mạnh, Tối Ưu SSM, Xoá Full Hiệu Ứng Không Cần Thiết, Tối Ưu Shop, Xoá Full Banner )


->> TỔNG HỢP FILE OBB V3: B.Ấ.M V.À.O Ả.N.H T.R.Ê.N H.O.Ặ.C D.Ư.Ớ.I R.Ồ.I B.Ấ.M V.À.O Đ.Â.Y Đ.Ể TẠI ĐÂY


✓• Chức Năng Chung Của File Obb By HQT CHANNEL

- Tối Ưu Map Xi Măng 1v1 3v3

- Tối Ưu Trang Bị, Giảm Hiệu Ứng
a- Tối Ưu Trắng Đen Bổ Trợ Trang Bị

- Tối Ưu Sảnh Chờ Cực Mạnh

- Xoá Các Ảnh 3D Không Cần Thiết


- Xoá All Chế Độ Chỉ Để Lại 1v1 3v3 Và 5v5

- Tối Ưu Túi Đồ

- Xoá Những Thứ Không Cần Thiết

- Xoá Full Các Background

- Setting Dark Mode Cực Cool Ngầu

- Giảm Hơn Nửa Dung Lượng Từ File Obb Gốc

- Tối Ưu Lính Quái Trụ

- Mượt Mà Không Cần Dầu Ăn
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: