Wednesday, October 2, 2019

Giảm Lag Bằng File OBB V3 Tối Ưu Lính Quái Trụ Mùa 12 | HQT CHANNEL


Hướng Dẫn Tài File- File FixLag OBB V3 Tối Ưu Lính Quái Trụ ( Giảm Hiệu Ứng, Tối Ưu Sảnh Cực Mạnh )

- Hướng Dẫn Cài File OBB:

✓• Bản Trung 400MB ( Có Âm Thanh, Điệu Nhảy, Avt ):
---------

✓• Bản Yếu 230MB ( Xoá Âm Thanh, Xoá Điệu Nhảy & Avt ):
- Link: Ấn Vào Để Tải

--------

✓• Bản Siêu Yếu 199MB ( Xóa Âm Thanh, Xóa Điệu Nhảy, AVT, Ảnh Tướng )
- Link: Ấn Vào Để Tải
Lưu Ý: Chỉ Nên Cài Obb Siêu Yếu Khi Bạn Đang Ở Bậc Rank Cấm Chọn

🔰 Lấy File Nhớ Ghi Nguồn + Dùng Link Tải Gốc

Mọi Người Chịu Khó Tải Link Rút Gọn Giúp Mình Nha. Khi Web Bật Được Quảng Cáo Mình Sẽ Bỏ Link Rút Gọn !
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: