Thursday, September 5, 2019

Tuyệt Phẩm Map Tokyo Mùa Hoa Nở Map Fix Lag Chỉ 4MB Nhẹ Và Đẹp | HQT CHANNEL


👉 Lấy File Nhớ Ghi Nguồn + Dùng Link Tải Rút Gọn Gốc ✓

❎ Hướng Dẫn Cài Mod Map
- Link:  Ấn Vào Đây
❎ Hướng Dẫn Cài FixLag
- Link: Ấn Vào Đây
-------
- Fix Lag Kèm Map Tokyo
Ấn Vào Đây Để Tải

-------

- Map Tokyo 4MB:
Ấn Vào Đây Để Tải

-------

- Map Tokyo 9MB:
Ấn Vào Đây Để Tải
( Setting Cao Sẽ Đẹp Như Trong Clip - Nhưng Phải Kiểm Tra Trong File Scene Và Xoá Hết File Có Dung Lượng 0B )

- Xem Thêm Các Map FixLag Tại Đây:
Ấn Vào Đây

---------

- Es Duyệt Tập Tin:
Ấn Vào Đây Để Tải

----------

- APP HQT Booster ( Tăng Tốc Game )
Ấn Vào Đây Để Tải

🔰 Nghiêm Cấm Hành Vi Reup File ✓ - Dùng Link Tải Là Link Gốc Hoặc Link Clip Này
✓ Mọi Người Chịu Khó Tải Link Rút Gọn Giúp Mình Nha. Cảm Ơn Tất Cả Mọi Người !
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: