Wednesday, September 4, 2019

Map FixLag Mùa 3 Đẹp Và Giảm Lag Hiệu Qủa Với Map 4MB - HQT CHANNEL
- Hướng Dẫn Cài Đặt Mod Map
Link: https://youtu.be/HfhSj3FyspM
- Hướng Dẫn Cài FixLag
Link: https://youtu.be/rXKcgjFdPOo
-------
- Mod Map Mùa 3( 4MB )
Link: Ấn Vào Để Tải ( Bật Setting Cao Cỏ Vẫn Bình Thường )
--------
- Mod Map Mùa 3 ( 9MB )
Link: Ấn Vào Để Tải ( Bật Setting Cao Cỏ Như Clip )
Previous Post
First

post written by:

0 comments: