Saturday, September 14, 2019

Fix Lag Liên Quân V15 Giảm Lag Bằng File Tăng Tốc Game Tối Ưu Hiệu Ứng - HQT CHANNEL


- Hướng Dẫn Cài Đặt FixLag Cho AE Mới Vào Kênh:
Link: Ấn Vào Để Xem
- Cách Tải File: 
B1: Xác Minh "Tôi Không Phải Là Người Máy" . Đợi 12s
B2: Click "Tạo Đường Dẫn Tải Xuống"
B3: Click "Ấn Vào Đây Để Tải Ngay"

------

FixLag V15 - Giảm Lag Cực Mạnh, Tối Ưu Hiệu Ứng, Tối Ưu Âm Thanh

- Bản V15 Trung ( Tối Ưu Hiện Dame + Iconskill )
Link: Ấn Vào Để Tải

- Bản V15 Yếu ( Tối Ưu Hiện Dame + Xóa Iconskill )
Link: Ấn Vào Để Tải

- Bản V15 Siêu Yếu ( Tối Ưu Max Hiệu Ứng + Xóa Ảnh Tướng + Iconskill + AVT + Xoá Dame )
Link: Ấn Vào Để Tải

- Các Bản Map FixLag Khác + Hướng Dẫn Cài Map Trên Kênh HQT Channel:
Link: Ấn Vào Để Xem

------

- Hiệu Ứng Trang Bị ( Đã Giảm )
Link: Ấn Vào Để Tải

- Iconskill
Link: Ấn Vào Để Tải

- Hướng Dẫn Cài File Hiệu Ứng Trang Bị + Iconskill
Link: Ấn Vào Để Xem

- APP HQT Bosster ( Phụ Trợ Tăng Tốc GAME )
Link: Ấn Vào Để Tải

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip 
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: