Wednesday, September 4, 2019

3 File Obb Không Tối Ưu Lính + Trụ Bản 1.30.2 | HQT CHANNEL

🔰 File FixLag OBB Không Tối Ưu Lính + Trụ
❎ Hướng Dẫn Cài File OBB:
- Link: https://youtu.be/MYy_l-vM9Aw

✓• Bản Trung ( Có Âm Thanh, Điệu Nhảy, Avt ):
- Link: Ấn Vào Để Tải
---------
✓• Bản Yếu ( Xoá Âm Thanh, Có Điệu Nhảy & Avt ):
- Link: Ấn Vào Để Tải
---------
✓• Bản Siêu Yếu ( Xoá Âm Thanh, Điệu Nhảy, Avt & Ảnh Tướng Ảnh Skin ):
- Link: Ấn Vào Để Tải

🔰 Lấy File Nhớ Ghi Nguồn + Dùng Link Tải Gốc
Mọi Người Chịu Khó Tải Link Rút Gọn Giúp Mình Nha. Khi Web Bật Được Quảng Cáo Mình Sẽ Bỏ Link Rút Gọn !

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: