Saturday, January 30, 2021

TẤT CẢ MAP FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 17 TRÊN KÊNH HQT CHANNEL | MAP XI MĂNG, MAP TRONG SUỐT, MAP GIẢM ĐỒ HỌA, MAP MÀN ĐÊM VÔ TẬN | HQT CHANNEL

MAP FIX LAG LIÊN QUÂN MÙA 17

🔰 TẤT CẢ CÁC MAP FIX LAG TRÊN KÊNH HQT CHANNEL

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MOD MAP


1: MAP XI MĂNG 197KB


- Link: TẠI ĐÂY
------

2: MAP GỐC GIẢM 40% ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
------

3: MAP XI MĂNG SỮA ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

4: MAP XI MĂNG VIP PRO ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

5: MAP XI MĂNG CAM ĐEN ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

6: MAP MÀN ĐÊM VÔ TẬN ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

7: MAP TRONG SUỐT ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

8: MAP GỐC GIẢM CHI TIẾT ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

9: MAP XI MĂNG XOÁ TƯỜNG ( 900KB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

10: MAP MÀN ĐÊM VÔ TẬN CAM ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

11: MAP XI MĂNG ĐÊM ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------
CREDIT ALL MAP BY : HQT CHANNEL
YOUTUBE CHANNEL: SUBSCRIBE
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: