Sunday, March 15, 2020

Fix Lag Free Fire OB20 - 1.46.4 Mới Nhất Giảm Thêm Dung Lượng Data, Tối Ưu Siêu Mượt | HQT LAG FREE FIRE

HQT LAG FREE FIRE
FILE DATA MÌNH KHÔNG DÙNG LINK RÚT GỌN NÊN AE TẢI SIÊU NHANH NHÉ

🔰 PB 1.46.4 V21
- BẢN TRUNG: RAM 1,5-2GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Để Lại Ngôn Ngữ, Để Skin Súng,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN YẾU: RAM 1-1,5GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Skin NV, Để Skin Súng, Để Mini Map SaMac,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN SIÊU YẾU: RAM <1GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Xóa Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Nút Bên Trái, Xoá Skin NV, Xoá Full Chế Độ, Xóa Skin Súng, Xóa Ngôn Ngữ, Xóa Skin Máy Bay, Xoá Mini Map Samac,...)
 + Link: DOWNLOAD


🔰LƯU Ý: File Xoá Background By Ziv Game

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: