Friday, February 14, 2020

Fix Lag Free Fire OB19 - 1.44.1 Giảm Lag Siêu Mượt Cho Máy Yếu, Xoá Hiệu Ứng Ổn Định FPS | HQT CHANNEL

HQT LAG FREE FIRE
FILE DATA MÌNH KHÔNG DÙNG LINK RÚT GỌN NÊN AE TẢI CỰC NHANH NHA
🔰 PB 1.44.1 V10
- BẢN TRUNG: RAM 1,5-2GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Để Lại Ngôn Ngữ,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN YẾU: RAM 1-1,5GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Skin NV,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN SIÊU YẾU: RAM <1GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Nút Bên Trái, Xoá Skin NV, Xoá Full Chế Độ,...)
 + Link: DOWNLOADPrevious Post
Next Post

post written by:

0 comments: