Tuesday, October 8, 2019

Fix Lag Liên Quân V22 Load Trận Nhanh Hơn Giảm Lag Cực Mạnh Ổn Định FPS Tối Ưu Hiệu Ứng Trong Game | HQT CHANNEL

Design By HQT CHANNEL

- Dẫn Cài Đặt FixLag Cho AE Mới Vào Kênh:
- Cách Tải File: 
B1: Xác Minh "Tôi Không Phải Là Người Máy" . Đợi 12s
B2: Click "Tạo Đường Dẫn Tải Xuống"
B3: Click "Ấn Vào Đây Để Tải Ngay"

------

FixLag V22 - Giảm Thêm Hiệu Ứng, Xoá Athanos, Load Trận Nhanh Hơn, Combat Siêu Mượt

- Bản V22 Trung ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Iconskill )
Dung Lượng 23MB

- Bản V22 Yếu ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Xóa Iconskill )
Dung Lượng 20MB

- Bản V22 Siêu Yếu ( Xóa Ảnh Tướng + Iconskill + Xoá Dame )
Dung Lượng 19MB
Link: Ấn Vào Để Tải

------

- Các Bản Map FixLag Khác + Hướng Dẫn Cài Map Trên Kênh HQT Channel:

------

- Hiệu Ứng Trang Bị:
Link: Ấn Vào Để Tải

- Iconskill

- Hướng Dẫn Cài File Iconskill + Hiệu Ứng Trang Bị

- APP HQT Bosster ( Phụ Trợ Tăng Tốc GAME )

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip 

✓• Chức Năng Chung Của File Data :

- Map Xi Măng 1MB ( Nhẹ Hơn 44 Lần So Với Map Gốc )

- Giảm Nhẹ Dung Lượng Game

- Giảm Hiệu Ứng Trong Trận Giúp Combat Mượt

- Tối Ưu Ổn Định FPS

- Tăng Tốc File Game

- Tối Ưu Tướng Tím - Xoá Bóng ( File Riêng )

- Xoá Chức Năng Thừa

- Tối Ưu Sảnh Chờ

- Xoá Background

- Pick Tướng Nhanh

- Không Lỗi Cập Nhật

- Mượt Mà Trơn Tru Như Dầu Ăn
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: