Tuesday, October 1, 2019

Fix Lag V20 Giảm Lag Cùng File Obb Tối Ưu Lính Quái Trụ Cực Mạnh | HQT CHANNEL

- Dẫn Cài Đặt FixLag Cho AE Mới Vào Kênh:
- Cách Tải File: 
B1: Xác Minh "Tôi Không Phải Là Người Máy" . Đợi 12s
B2: Click "Tạo Đường Dẫn Tải Xuống"
B3: Click "Ấn Vào Đây Để Tải Ngay"

------

FixLag V20 - Map Xi Măng Đen Tối Ưu Hiệu Ứng Cực Mạnh, Fix Lỗi Điểm Danh

- Bản V20 Trung ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Iconskill )

- Bản V20 Yếu ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Xóa Iconskill + Xoá Điệu Nhảy )

- Bản V20 Siêu Yếu ( Xóa Ảnh Tướng + Iconskill + Xoá Dame + Xoá Điệu Nhảy )

- File OBB Tối Ưu Cực Mạnh:
Link: Tại Đây

- Các Bản Map FixLag Khác + Hướng Dẫn Cài Map Trên Kênh HQT Channel:

------

- Hiệu Ứng Trang Bị:
Link: Ấn Vào Để Tải

- Iconskill

- Hướng Dẫn Cài File Iconskill + Hiệu Ứng Trang Bị

- APP HQT Bosster ( Phụ Trợ Tăng Tốc GAME )

!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip 
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: