Tuesday, September 10, 2019

Fix Lag Liên Quân V14 Giảm Thêm Hiệu Ứng Cực Mượt | HQT CHANNEL👉 Review Nhớ Ghi Nguồn + Dùng Link Tải Gốc

- Góc Hướng Dẫn Cài Đặt FixLag Cho Ae Mới Vào Kênh:
Link: Ấn Vào Để Xem


- Fix Lag V14 - Giảm Thêm Hiệu Ứng Tăng Tốc File

- Bản V14 Trung ( Hiện Dame + Iconskill )
Link: Ấn Vào Để Tải

- Bản V14 Yếu ( Hiện Dame + Iconskill )
Link: Ấn Vào Để Tải

- Bản V14 Siêu Yếu ( Xoá Dame + Xoá Ảnh Tướng + Iconskill )
Link: Ấn Vào Để Tải

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: