Thursday, October 21, 2021


EXTRA GÓI MỞ RỘNG LIÊN QUÂN MÙA 20 MỚI NHẤT

TỔNG HỢP GÓI MỞ RỘNG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 20 MỚI NHẤT !!!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


1: ĐIỆU NHẢY + EMOTE + KHOE TT SS20 - 2  ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------ 
2: FILE AVATAR SS20 - 2 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------ 
3: FILE CLAN + ATHANOR SS20 - 1 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


-------
4: GÓI ÂM THANH SS20 - 2 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE-------
5: GÓI TRANG PHỤC ( SKIN ) SS20 - 2 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


-------
6: BẬT TỰ ĐỘNG TẢI - 2 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------
7: CHẾ ĐỘ 10V10 - 3V3 - HỖN LOẠN SS20 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------
8: CHẾ ĐỘ ĐẤU ĐỈNH CAO MÙA 20 ✓
MEDIAFIRE
GG DRIVE


------
9: FILE HIỆN DAME SS20 - 1 ✓
GG DRIVE


------
10: FILE XÓA DAME SS20 ✓


------
11: FILE ICONSKILL SS20 ✓


------
12: CHIẾN KHU + NHẬN QUÀ ĐẤU HẠNG - 1 
------
13: EXTRA FIX LỖI Ô VUÔNG 

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTPrevious Post
Next Post

post written by:

1 comment: