Monday, February 8, 2021

File tư liệu tướng và trang phục mùa 17 mới nhất để mod skin không lỗi • HQT Channel

Tư Liệu Tướng Và Tư Liệu Trang Phục Mới Nhất

TỔNG HỢP TƯ LIỆU TƯỚNG & TRANG PHỤC  MÙA 17 MỚI NHẤT !!!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT1: FILE TƯ LIỆU TƯỚNG & TRANG PHỤC 
TẢI VỀ ( MEDIAFIRE )-------
2: FILE TƯ LIỆU TƯỚNG & TRANG PHỤC ✓
TẢI VỀ ( GG DRIVE )


-------
* MOD SKIN BY HQT CHANNEL - REVIEW = ĐỂ LINK TẢI GỐC !!!
VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: