Saturday, January 9, 2021

FIX LAG FREE FIRE OB25 1.58.1 V1 MỚI NHẤT, FIX LAG DATA + OBB FREE FIRE - GIẢM 85% ĐỒ HOẠ + NGƯỜI HỒNG SIÊU MƯỢT | HQT MODDER

HQT LAG MODDER

FILE DATA MÌNH KHÔNG DÙNG LINK RÚT GỌN NÊN AE TẢI SIÊU NHANH NHÉ

🔰 PB 1.58.1 V1
- BẢN TRUNG: RAM 1,5-2GB ( Tối Ưu Giảm Tối Đa Dung Lượng, Xoá Hiệu Ứng, Xoá Hành Động & Icon Thừa, Xoá Các Banner, Background, Xoá 1 Số Âm Thanh,...)
 + Link: DOWNLOAD

- BẢN YẾU: RAM 1-1,5GB ( Như Bản Trung Thêm Giảm Các Mini Map, Nhân Vật & Quần Áo Mặc Định, Xoá Âm Thanh Nhân Vật,...)
 + Link: DOWNLOAD

- BẢN SIÊU YẾU: RAM <1GB ( Như Bản Yếu Thêm Xoá Phông Chữ, Xoá Một Số Mục Không Cần Thiết, Thẻ Vô Cực, Chế Độ Chơi,...)
+ Link: DOWNLOAD


🔰LƯU Ý: File By Ziv Game

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: