Monday, January 11, 2021

OBB FIX LAG FREE FIRE 1.57.4 GIẢM 80% ĐỒ HOẠ + BLACK SKY + REMOVE GRASS SIÊU MƯỢT SIÊU NHẸ | HQT LAG MODDER


File OBB Fix Lag 1.57.4 Mới Nhất

🔰 CHỨC NĂNG:
- GIẢM 80% ĐỒ HOẠ ( ALL MAP )
- TRỜI ĐEN ( BLACK SKY )
- FIX LAG SIÊU MƯỢT ( SMOOTH )
- XOÁ CỎ ( REMOVE GRASS )

OBB FIX LAG FREE FIRE 1.57.X


 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTPrevious Post
Next Post

post written by:

0 comments: