Saturday, January 9, 2021

APK + OBB FIX LAG FREE FIRE 1.58.0 GIẢM 90% ĐỒ HOẠ + PINK BODY + BLACK SKY + REMOVE GRASS SIÊU MƯỢT SIÊU NHẸ | HQT LAG MODDER

APK + OBB FIX LAG FREE FIRE 1.58.0

File OBB Fix Lag 1.58.0 Mới Nhất

🔰 CHỨC NĂNG:
- GIẢM 90% ĐỒ HOẠ ( ALL MAP )
- NGƯỜI HỒNG ( PINK BODY )
- TRỜI ĐEN ( BLACK SKY )
- FIX LAG SIÊU MƯỢT ( SMOOTH )
- XOÁ CỎ ( REMOVE GRASS )

APK + OBB FIX LAG FREE FIRE 1.58.X


 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTPrevious Post
Next Post

post written by:

0 comments: