Tuesday, June 23, 2020

Fix Lag Liên Quân Mùa 15 Mới Nhất Giảm Lag Siêu Mượt Cho Máy Yếu , Tối Ưu Ổn Định FPS - HQT CHANNEL

HQT LAG LQM
🔰 FIX LAG LIÊN QUÂN V61  - TỐI ƯU LÍNH QUÁI TRỤ - TỐI ƯU HIỆU ỨNG TÙY MỨC ĐỘ CỦA BẢN TRUNG - YẾU - SIÊU YẾU. NÊN ĐỌC KĨ CHỨC NĂNG TRƯỚC KHI TẢI.

- Bản V61 Có Skin ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Có Tải Sẵn Skin )


Link: MEDIAFIRE
Link: LOPTEUP

-------

- Bản V61 Trung ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Xoá Full Hiệu Ứng Màu Tím )


Link: MEDIAFIRE
Link: LOPTEUP

-------

- Bản V61 Siêu Yếu ( Tối Ưu Hiệu Ứng + Xoá Iconskill + Xoá Dame + Xoá Hiệu Ứng Xuất Hiện Quái + Xoá Hiệu Ứng Quái Bắn )


Link: MEDIAFIRE
Link: LOPTEUP

------

- Các Bản Map FixLag Khác + Hướng Dẫn Cài Map Trên Kênh HQT Channel:
- File Hiệu Ứng Trang Bị Mới Nhất


Link: Ấn Vào Để Tải

- Iconskill:

- Hướng Dẫn Cài File Iconskill + Hiệu Ứng Trang Bị
- APP HQT Bosster ( Phụ Trợ Tăng Tốc GAME )
!! Lấy File Vui Lòng Dùng Link Tải Gốc Của Kênh Mình - Mọi Hành Vi Làm Trái Vui Lòng Xóa Clip 

Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: