Friday, May 22, 2020

Fix Lag Free Fire OB21 - 1.47.7 Config Auto Headshot Free Fire, Data Giảm Lag Siêu Mượt Chỉ 300KB | HQT LAG FREE FIRE

HQT LAG FREE FIRE
FILE DATA MÌNH KHÔNG DÙNG LINK RÚT GỌN NÊN AE TẢI SIÊU NHANH NHÉ

🔰 PB 1.47.7 V34
- BẢN TRUNG: RAM 1,5-2GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Để Lại Ngôn Ngữ, Để Skin Súng, Xoá Âm Thanh Thừa,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN YẾU: RAM 1-1,5GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Skin NV, Để Skin Súng, Để Mini Map SaMac, Xoá All Icon Items, Xoá Âm Thanh Thừa,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN SIÊU YẾU: RAM <1GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Xóa Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Nút Bên Trái, Xoá Skin NV, Xoá Full Chế Độ, Xóa Skin Súng, Xóa Ngôn Ngữ, Xóa Skin Máy Bay, Xoá Mini Map Samac, Xoá Banner VV, Xoá Âm Thanh Thừa, Xoá All Icon Item, Xoá Tóc,...)
+ Link: DOWNLOAD🔰LƯU Ý: File Xoá Background By Ziv Game

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTPrevious Post
Next Post

post written by:

0 comments: