Friday, May 1, 2020

Fix Lag Free Fire OB21 - 1.47.5 Fix Một Số Lỗi Vặt, Xoá Hiệu Ứng Game Giảm Lag Team Siêu Mượt Cho Máy Yếu | HQT CHANNEL

HQT CHANNEL
FILE DATA MÌNH KHÔNG DÙNG LINK RÚT GỌN NÊN AE TẢI SIÊU NHANH NHÉ

🔰 PB 1.47.5 V30
- BẢN TRUNG: RAM 1,5-2GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Để Lại Ngôn Ngữ, Để Skin Súng,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN YẾU: RAM 1-1,5GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Skin NV, Để Skin Súng, Để Mini Map SaMac,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN SIÊU YẾU: RAM <1GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Xóa Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Nút Bên Trái, Xoá Skin NV, Xoá Full Chế Độ, Xóa Skin Súng, Xóa Ngôn Ngữ, Xóa Skin Máy Bay, Xoá Mini Map Samac, Xoá Banner VV,...)
 + Link: DOWNLOAD


🔰LƯU Ý: File Xoá Background By Ziv Game

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶTPrevious Post
Next Post

post written by:

0 comments: