Thursday, February 20, 2020

Fix Lag Free Fire OB19 - 1.44.1 Xoá Skin Máy Bay, Xoá Ngôn Ngữ Giảm Lag Cực Mượt Cho Máy Yếu | HQT LAG FREE FIRE

HQT LAG FREE FIRE
- Cách Tải File: 
B1: Xác Minh "Tôi Không Phải Là Người Máy" . Đợi 12s
B2: Click "Tạo Đường Dẫn Tải Xuống"
B3: Click "Ấn Vào Đây Để Tải Ngay

🔰 PB 1.44.1 V13
- BẢN TRUNG: RAM 1,5-2GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Để Lại Ngôn Ngữ, Để Skin Súng, Xóa Skin Máy Bay,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN YẾU: RAM 1-1,5GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Để Lại Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Skin NV, Để Skin Súng, Xóa Skin Máy Bay,...)
 + Link: DOWNLOAD


- BẢN SIÊU YẾU: RAM <1GB ( Tối Ưu, Xoá Hiệu Ứng, Xóa Full Chế Độ, Xoá Các Banner, Background, Xoá Nút Bên Trái, Xoá Skin NV, Xoá Full Chế Độ, Xóa Skin Súng, Xóa Ngôn Ngữ, Xóa Skin Máy Bay,...)
 + Link: DOWNLOAD


🔰LƯU Ý: File Xoá Skin Máy Bay By Thành FF

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: