Saturday, January 18, 2020

FILE ANTENNA + CONFIG AUTO HEADSHOT FREE FIRE HỖ TRỢ LEO RANK THẦN TỐC | HQT LAG FREE FIRE

HQT LAG FREE FIRE 
File ANTENNA Free Fire Mới Nhất Giúp Nhìn Thấy Địch Từ Xa Leo Rank Thần Tốc

🔰 CHỨC NĂNG:
- Giúp Ae Thấy Địch Từ Xa Nhờ ANTENNA Chỉ Lên Trời
- Gồm 2 Loại ANTENNA
+ ANTENNA ĐẦU ( HEAD )
+ ANTENNA TAY ( HAND )
- Gồm 1 File Data FPS Cao
- Gồm 1 File Config Auto HeadShot
- Gồm 1 File Data Xoá Chế Độ Dư Thừa

 + Link: TẠI ĐÂY ( HERE )
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: