Tuesday, December 17, 2019

Tất Cả Map Fix Lag Trên Kênh HQT CHANNEL Giảm Lag Siêu Hiệu Quả Với Map 1MB | HQT CHANNEL


🔰 TẤT CẢ CÁC MAP FIX LAG TRÊN KÊNH HQT CHANNEL


TRƯỚC KHI TẢI AE ĐỪNG QUÊN C.L.I.C.K V.À.O Ả.N.H T.R.Ê.N H.O.Ặ.C D.Ư.Ớ.I N.H.A1: MAP GỐC GIẢM 30% ĐỒ HOẠ ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
------

2: MAP XI MĂNG ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

3: MAP MÀN ĐÊM VÔ TẬN ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

4: MAP TRONG SUỐT ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
-------

5: MAP XOÁ HOẠ TIẾT ( 1MB )


- Link: TẠI ĐÂY
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: